983 congreszaalstoelen TU Delft.

Voor het ‘Aula & Congrescentrum’ van de TU-Delft verwierven wij voor onze fabrikant de opdracht tot ontwikkelen van de zaalstoelen.

Bij de opening in 1965, was het architectenbureau Broek & Bakema die ook de huidige fabrikant verkoos boven de andere aanbieders. De oude stoelen hebben ruim 44 jaar zonder mankeren dienstgedaan.

Omdat de oude opstelling niet meer voldeed aan de ARBO technische- en brandweereisen, is het aantal stoelen licht gedaald van 1008 naar 983 zitplaatsen.